Častofké Májové Slávnosti

  • 10:00
  • 0903 436 066

SATYR, o.z. v si Vás dňa 27.05.2017 dovoľujú pozvať na Častofké Májové Slávnosti.

Program

10,00 hod. Začiatok
13,00 hod. Vystúpenie detí MŠ a ZŠ Častá
14,00 hod. Detská diskotéka
16,30 hod. FidliCanti (folklórna skupina, Horné Orešany)
17,45 hod. Divadlo na kolena-Častá
19,00 hod. Luboš Bilský
23,55 hod. Záver
(Program a časy sú vyhradené)

V priebehu celého dňa bude prebiehať trh, na ktorom sa budú predávať remeselné a ručne vyrábané výrobky.

Predajcovia sa môžu hlásiť u pána M. Turaya (0903 436 066).


Predávať je možné len ručne vyrábané a remeselné výrobky, ako sú hračky, dekoratívne predmety, predmety dennej spotreby, odev, obuv a pod., ktoré sú vyrobené len z prírodných materiálov ako je drevo, sklo, keramika, rôzne druhý ručne spracovaného textilu a kože. Zakazuje sa predaj plastových výrobkov a textilu a výrobkov hlavne vyrobených v Číne alebo v krajinách tretieho sveta!
Podporujeme domácu výrobu a zachovávanie tradičných výrobkov a remesiel.