Dňa 21.7.2011 vzniklo v Častej Občianske združenie SATYR ako prirodzený vývoj voľného združenia občanov a nadšencov pre obnovu tradícií. Zakladajúci členovia združenia sú Marian Turay, Martin Myslík, Alexandra Turayová a Dominika Jakušová, ďalší členovia združenia sú Ján Čilek, Andrea Čileková, Ivan Jakuš, Alena Jakušová, Dana Martešíková, Lucia Martešíková, Ľudvík Neshoda, Zuzana Neshodová, Tatiana Rothová, Ivan Schwarz, Jana Sedláčková, Roman Setnický Tibor Šafarik, Tatiana Šafariková.

Združenie má za cieľ usporadúvať kultúrno-spoločenské akcie, ako sú hudobné vystúpenia našich a zahraničných skupín a interpretov, divadelné predstavenia profesionálnych divadiel tuzemských aj zahraničných, výstavy z oblasti výtvarných prác, maliarstva, grafiky, sochárstva, fotografie a podobne.

Nesmieme zabudnúť na našich priateľov a priaznivcov bez pomoci ktorých by nebolo možné projekty ktoré sme uskutočnili a uskutočníme, uskutočniť: Aliho a Janku Dobšovicových, Inricha Slávika, Ľubku Bosmanskú, Petra Tatranského, Standa Kadleca, Ferka Gažiho, Mikyho Plančíka, Janku a Štefana Schwarzových, Katku a Erika Gažiovi.