Marsium_The_Satyr_by_BloommerSatyrovia boli sprievodcovia boha vína Dionýza, tiež bývali v družinách boha Pana. Zobrazovaní sú väčšinou ako napoly človek a napoly cap s kučeravými vlasmi, špicatými ušami, tupým nosom, s rožkami, hrivou a kozími nohami.

Bola to veselá družina, pohybovali sa v skupinách, milovali víno aj všelijaké iné požitky, boli samopašní, prenasledovali nymfy, tancovali a hrali hudbu, najmä na flautu, sýrinx, dokonca aj gajdy. Starali sa o zábavu a obveselovanie prítomných. Pomenovanie satyr je pôvodom grécke, s latinskými Satura či satira určite nijako nesúvisia, takže slová satira a satyr príbuzné nie sú.